Informacje – III Wielki Wyjazd na Węgry

Kluby Gazety Polskiej tak jak w poprzednich latach organizują Wielki Wyjazd na Węgry, do stolicy tego kraju – Budapesztu. Będziemy po raz trzeci razem z braćmi Węgrami  uczestniczyć w uroczystościach Święta Narodowego na Węgrzech.

Przypomnę, że 15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech, która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego.  11 marca, grupa na czele której stanął poeta i ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej Sándor Petöfi,  sformułowała „12 żądań”, które stały się manifestem rewolucji. Treść manifestu ogłoszono drukiem 15 marca, a całość uroczyście odczytano zebranym na dziedzińcu Muzeum Narodowego. Ten właśnie dzień uważa się za moment rozpoczęcia rewolucji węgierskiej.
Powołano parlament i rząd – niezależny od Austrii – na czele którego stanął Lajos Kossuth. Rewolucję węgierską 1848 – 1849 roku poparł polski rząd narodowy na emigracji. Jeśli chodzi o poparcie zbrojne – w walkach po stronie węgierskiej dzielnie bił się  trzytysięczny legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. W lutym 1849 naczelnym dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, zaś od sierpnia 1849 naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.

Dzień 15 marca stał się Świętem Narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym również Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność.

Pamiętajmy, że w Budapeszcie stoi pomnik SándoraPetöfiego, jak i Józefa Bema; prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy obydwoma naszymi narodami. Pamiętajmy o naszych ojcach i dziadkach, którzy – ku wściekłości komunistycznego reżimu – w roku 1956 organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech.

Uczestnicząc w tych uroczystościach, zademonstrujemy naszą przyjaźń, nasze poparcie dla Węgrów i polityki  Premiera Viktora Orbana!

W tym roku nasze poparcie dla polityki Viktora Orbana będzie niezwykle ważne, ponieważ już na początku kwietnia planowane są na Węgrzech wybory parlamentarne, które zdecydują o przyszłości Węgrów. Przeciwko Viktorowi Orbanowi zawiązano koalicję, składającą się z lewicowo-liberalnych partii na czele których stoją politycy znani z lat 2002-2010, których rządy doprowadziły gospodarkę Węgier do bankructwa. Wśród liderów jest między innymi Ferenc Gyurcsany, który zasłynął słowami upublicznionymi w miesiąc po wygranych wyborach przez Partię Socjalistyczną i Związek Wolnych Demokratów: „Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem” – by wygrać wybory.

W 2012 roku na zaproszenie Klubów „Gazety Polskiej” do Warszawy na Święto Niepodległości przybyła kilkuset osobowa grupa Węgrów; w ubiegłym roku na Święto Niepodległości do Krakowa przybyła 500 osobowa grupa przyjaciół z Węgier, na czele której stał dr László Csizmadia (prezes Rady Porozumienia Społecznego CÖKA-CET na Węgrzech). Podczas swojego pobytu w Krakowie Węgrzy uczestniczyli we mszy świętej w Archikatedrze Wawelskiej odprawionej w intencji śp. Pary Prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich, oraz wszystkich Ofiar tragedii nad Smoleńskiem. Po mszy delegacje Węgrów, Prawa i Sprawiedliwości i Klubów „Gazety Polskiej” złożyły wieńce na sarkofagach Lecha i Marii Kaczyńskich, św. Jadwigi, Stefana Batorego i przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy wszyscy przeszli pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński) gdzie zapalono 96 białych i czerwonych zniczy i złożono wieńce; w imieniu Węgrów przemówienie wygłosił dr László Csizmadia. Węgrzy uczestniczyli również w społecznych obchodach Święta Niepodległości pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego. Delegacja węgierska razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim złożyła kwiaty pod pomnikiem bł. Jana Pawła II. Po mszy św. w Katedrze Wawelskiej wspólnie złożono wieńce przy grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.

Program naszego wyjazdu przedstawia się imponująco: w pociągu pojadą z nami przedstawiciele najważniejszych prawicowych mediów w Polsce, którzy  na bieżąco będą relacjonować przebieg naszej podróży do Budapesztu. Pojedzie z nami red. Tomasz Sakiewicz, z którym będzie można porozmawiać. Będzie czas na nocne Polaków rozmowy.

W Budapeszcie odbędą się liczne spotkania, które potwierdzą i umocnią naszą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi w tej części Europy zapoczątkowaną dwa lata temu.

Oprócz pokazaniu lewackiej Europie naszego poparcia dla polityki premiera Viktora Orbana, kontynuujemy nowy rozdział współpracy między Polakami i Węgrami i realizujemy podpisaną w 2012 roku umowę o współpracy pomiędzy Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech i w Niecce Karpackiej a „Gazetą Polską” i Klubami „Gazety Polskiej”.

W porozumieniu zawarta została sentencja „Nic o nas bez nas”, oraz:

(…)„ Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas,  i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów.

Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego.

Za przyszłościowe owoce naszej pracy traktujemy zapewnienie społeczeństwom godziwego życia, bezpieczeństwa, ładu, sprawiedliwości oraz wolności.

Zapraszamy obywatelskie wspólnoty Europy do przyłączania się do Ruchu Patriotów Europy.

„Viribus Unitis”

„Wspólnymi siłami”

Wstąpmy na wyższy stopień europejskiej cywilizacji! ” (…)

Współpraca, którą staramy się rozszerzyć na inne kraje tej części Europy, tworzy nową sytuację polityczną. Po prostu tworzymy Europę Narodów pod bokiem brukselskich polityków; Europę Narodów suwerennych, dbających o swoją odrębność kulturalną, ekonomiczną, naukową, pamiętającą o swojej historii, tradycji i swoich chrześcijańskich korzeniach, które są wspólne dla tej części Europy.

Wstępne informacje dotyczące wyjazdu:

– wyjazd z Warszawy z Dworca Wschodniego, 14 marca, godz.12.00; jedziemy przez:  Kielce, godz. 17.00, Kraków, godz. 19.00, Bielsko Białą, godz. 22.20 i Żywiec, godz. 23.00 – w tych miastach pociąg się zatrzyma. Do Budapesztu przyjedziemy o godz. 6.00.

– wyjazd z Budapesztu 16 marca- Dworzec Budapest Nyugati, godz. 19.45

Koszty wyjazdu to:

– miejsca siedzące 330 zł

– kuszetki 410 zł

Prosimy o wpłaty na specjalne konto które w ramach  Fundacji Klubów Gazety Polskiej utworzyliśmy na tę okazję:

ALIOR BANK

96 2490 0005 0000 4600 2802 2968

Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię, nazwisko, adres i datę urodzenia (informacje potrzebne do ubezpieczenia i do wystawienia faktury) oraz dodatkowo: WIELKI WYJAZD NA WĘGRY.

Adresy hoteli w których się zatrzymamy podamy w terminie późniejszym.

Codziennie nowe informacje na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach WWnW: 506 938 677

Pytania i oferty pomocy: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne, do przyłączenia się do nas. Proszę powiadomić swoich znajomych i przyjaciół.

JEDŹCIE Z NAMI!Ryszard Kapuściński