JEDŹ Z NAMI – IX Wielki Wyjazd na Węgry | 21-24 października 2021 roku

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia.

Miasto, gdzie będą Państwo wsiadać do pociągu (wymagane)

Miejsce w pociągu:
MIEJSCE SIEDZĄCE (500 zł)BRAK MIEJSC SYPIALNYCH-ZOSTAŁY WYCZERPANE

☛ Czyli m.in.: (INFORMACJA NA DZIEŃ 20.09.2021) -> https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry oraz https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/hungary/index_pl.htm
Unijny cyfrowy certyfikat COVID jest równoważny z certyfikatem immunitetu uznawanym przez Węgry. Osoby przedstawiające unijny cyfrowy certyfikat COVID mogą wjechać na Węgry bez ograniczeń.
Wjazd do tego kraju bez unijnego certyfikatu cyfrowego COVID lub certyfikatu niezgodnego z wymogami krajowymi:
• posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych;
• osoby, które w wystarczający sposób udowodnią, że przeszły zachorowanie na COVID-19 w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd;
• osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego zgodnie z rozporządzeniem rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. oraz dokumentu podróży wskazanego w wyżej wymienionym certyfikacie, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
• osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego przez państwo, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
• osoby legitymujące się certyfikatem odporności wydanym przez państwo wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu 17/2021 z 22 maja 2021 r. o wzajemnym uznawaniu certyfikatów odporności, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób.

☛ Czyli m.in.: (INFORMACJA NA DZIEŃ 20.09.2021) -> aktualne informacje https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji
Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:
• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
• są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
• podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny:
• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.
• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

☛ Czyli m.in.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie ich w celu wykonania celów statutowych Fundacji Klubów Gazety Polskiej oraz Bazie Czytelników Mediów Strefy Wolnego Słowa przy organizacji i promocji IX Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2021r. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” informuje, że zgodnie przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w IX Wielkim Wyjeździe na Węgry 2021r. organizowanym przez Fundacje Klubów „Gazety Polskiej” oraz Gazetę Polską.