Jedźcie z nami! III Wielki Wyjazd na Węgry

Ostatnie dwa Wielkie Wyjazdy na Węgry, zorganizowane przez kluby „Gazety Polskiej” w latach 2012 i 2013, na zawsze pozostaną w sercach i pamięci tysięcy uczestników, którzy podążyli do Budapesztu, aby zademonstrować przyjaźń i poparcie dla Węgrów i polityki Premiera Viktora Orbána. Również tegoroczny wyjazd spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem czytelników „Gazety Polskiej”.

Będziemy po raz trzeci uczestniczyć w uroczystościach święta narodowego na Węgrzech. Należy przypomnieć, że 15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech, która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. Rewolucję węgierską 1848–1849 r. poparł polski rząd narodowy na emigracji. Jeśli chodzi o poparcie zbrojne, w walkach po stronie węgierskiej bił się trzytysięczny legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. W lutym 1849 r. naczelnym dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, a od sierpnia 1849 r. naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.

15 marca odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym również Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność naszych węgierskich braci.

Polacy pamiętają, że w Budapeszcie stoją pomniki Sándora Petöfiego i Józefa Bema – to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy narodami. Pamiętamy też o naszych ojcach i dziadkach, którzy, ku wściekłości komunistycznego reżimu, w roku 1956 organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech.

W tym roku nasze poparcie dla polityki Viktora Orbána będzie niezwykle ważne. Wybory parlamentarne na początku kwietnia na Węgrzech zdecydują o przyszłości tego kraju. Przeciwko Viktorowi Orbánowi zawiązano koalicję lewicowo-liberalnych partii, na których czele stoją politycy znani z lat 2002–2010, których rządy doprowadziły gospodarkę Węgier do bankructwa. Jest wśród nich Ferenc Gyurcsány, który zasłynął słowami upublicznionymi miesiąc po wygranych przez Partię Socjalistyczną i Związek Wolnych Demokratów wyborach: „Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem”.

Należy przypomnieć, że w 2012 r. na zaproszenie klubów „Gazety Polskiej” przybyła do Warszawy na Święto Niepodległości kilkusetosobowa grupa Węgrów; w ubiegłym roku, z tej samej okazji, przyjechała do Krakowa 500-osobowa grupa naszych przyjaciół. Podczas pobytu w Krakowie Węgrzy uczestniczyli we mszy św. w archikatedrze wawelskiej w intencji śp. Pary Prezydenckiej oraz wszystkich ofiar smoleńskiej tragedii. Po mszy delegacje Węgrów, Prawa i Sprawiedliwości oraz klubów „Gazety Polskiej” złożyły wieńce na sarkofagach Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marii Kaczyńskiej, św. Jadwigi, Stefana Batorego i marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy wszyscy przeszli pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński), gdzie zapalono 96 zniczy i złożono wieńce. W imieniu Węgrów przemówienie wygłosił dr László Csizmadia (prezes Rady Porozumienia Społecznego CÖKA–CET na Węgrzech). Goście uczestniczyli również w społecznych obchodach Święta Niepodległości pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego. Delegacja węgierska razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim złożyła kwiaty pod pomnikiem bł. Jana Pawła wspólnie złożono wieńce przy grobach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.


Informacje dotyczące wyjazdu:

Wyjazd z Warszawy z Dworca Wschodniego, 14 marca, g. 12. Jedziemy przez: Kielce (g. 17), Kraków, (g.19), Bielsko- -Białą (g. 22.20) i Żywiec (g. 23) – w tych miastach pociąg się zatrzymuje. Przyjazd do Budapesztu – g. 6. Wyjazd z Budapesztu 16 marca – Dworzec Budapest Nyugati, g. 19:45.

15 marca
– Po przyjeździe pociągu na Dworzec Nyugati (g. 6–7) przejazd autokarami do hoteli w grupach 50-osobowych.
– Oficjalne uroczystości państwowe z udziałem Viktora Orbána rozpoczną się o g. 10:30 na Múzeum Körút, gdzie przed Muzeum Narodowym ustawiona zostanie scena. Polacy proszeni będą o zajęcie miejsc w sektorze na pobliskim placu Kalvina (Kálvin tér). Zostanie tam zainstalowany telebim, na którym będą tłumaczone na bieżąco na język polski teksty wygłaszanych przemówień.
– Po zakończeniu uroczystości państwowych (ok. g. 11:30–11:45) nastąpi wspólny przemarsz na Wzgórze Zamkowe, gdzie kontynuowany będzie program (kiermasz, występy artystyczne itp.).
– Ok. g. 13 obiad w Kuchni Husarskiej (w pobliżu pomnika Dózsa György pod Zamkiem Budańskim).
– O g. 14:30 konferencja prasowa w hotelu Gellért z udziałem T. Sakiewicza, R. Kapuścińskiego, I. Stefka, J. Oláh, L. Csizmadia.
– O g. 17 złożenie wieńców pod pomnikiem gen J. Bema (Bem tér) oraz wygłoszenie okolicznościowych przemówień przez przedstawicieli „Gazety Polskiej”, CÖKA–CET oraz najwyższych władz samorządowych Budapesztu.
– Po zakończeniu oficjalnego programu polsko-węgierskich obchodów święta 15 marca czas wolny, możliwość powrotu do hoteli podstawionymi autokarami.

16 marca
– O g. 10 polsko-węgierska msza św. w kościele Nagyboldogasszony (Márciusz 15. tér), po mszy przemarsz pod pomnik Katyński (naprzeciwko Árpád Gimnázium, Nagyszombat u. 19), złożenie wieńców, wygłoszenie przemówień.
– O g. 14:30 „Popołudnie Literackie” w siedzibie Związku Literatów Węgierskich (Bajza u. 18). Liczba miejsc ograniczona!!! Dla ok. 100 osób zostaną podstawione dwa autokary, które zawiozą gości na miejsce spod pomnika Katyńskiego. Dla pozostałych osób – czas wolny.
– Ok. g. 19 przewóz gości autokarami z hoteli na Dworzec Nyugati, uroczyste pożegnanie.

Koszty wyjazdu: miejsca siedzące 330 zł, kuszetki 410 zł. Prosimy o wpłaty na specjalne konto, które Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” utworzyła na tę okazję: ALIOR BANK: 96 2490 0005 0000 4600 2802 2968

Prosimy na przelewie dokładnie napisać imię, nazwisko, adres i datę urodzenia (informacje potrzebne do ubezpieczenia i do wystawienia faktury) oraz dodatkowo: WIELKI WYJAZD NA WĘGRY. Osoby, które będą chciały skorzystać z hoteli zarezerwowanych przez organizatorów, prosimy o informację na adres e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl albo tel. 506 938 677.

Codziennie nowe informacje dotyczące III WWnW na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach WWnW: 506 938 677.

Pytania i oferty pomocy: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne do przyłączenia się do nas. Prosimy powiadomić swoich znajomych i przyjaciół.

źródło: niezalezna.pl