FormularzCzyli m.in.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie ich w celu wykonania celów statutowych Fundacji Klubów Gazety Polskiej przy organizacji i promocji VIII Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2020r. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” informuje, że zgodnie przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w VIII Wielkim Wyjeździe na Węgry 2020r. organizowanym przez Fundacje Klubów „Gazety Polskiej”.

Kontakt

Kontakt telefoniczny:
Ewa Wójcik – 505 038 217
Maria Machl – 789 347 787

Kontakt e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl