WAŻNE:
☛ Wpłata na konto jest równoznaczna z zakupem biletu na wyjazd, czyli wpisaniem na listę uczestników. Potwierdzenie przelewu jest dla Państwa biletem. Nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji miejsc.

☛ Ostatecznym terminem zgłoszenia jest – 4 marca 2022 roku lub do wyczerpania miejsc.

☛ Obowiązkowo uczestnik wyjazdu musi zapoznać się i akceptować obowiązujące obostrzenia COVID-19 dla wyjeżdżających za granicę oraz wjeżdżających do Polski!!
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

☛ Prosimy zapoznać się z informacją, co obejmuje wykupione ubezpieczenie na wyjazd.
ZAZNACZAMY, UBEZPIECZENIE JEST STANDARDOWE I NIE OBEJMUJE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH, CZYLI NP.: CUKRZYCY, NADCIŚNIENIA, CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA!.
Sugerujemy osobom z chorobami przewlekłymi, żeby się indywidualnie ubezpieczyli.

Ważne, wpłata na konto jest równoznaczna z akceptacją „regulaminu” wyjazdu, który znajduje się na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl.

W przelewie należy podać imię i nazwisko, nr pesel (te dane potrzebne są dla ubezpieczyciela) oraz miasto (Warszawa, Włoszczowa, Kraków, Katowice), gdzie będą Państwo wsiadać. Prosimy o dopisanie numeru telefonu.
Dane odbiorcy w przelewie: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

Osoby które nie podały kompletnych danych prosimy aby uzupełnili je i wysłali za pomocą formularza dostępnego na stronie tutaj lub bezpośrednio na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

I. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest:

a) wpłata  na specjalne konto Niezależnego Wydawnictwa Polskiego sp. z o.o. (wydawcy Gazety Polskiej”), które  utworzono  na tę okazję:
PKO SA 26 1240 1040 1111 0010 7806 1812

Ceny za cały wyjazd:

– 500 zł brutto – miejsca siedzące –
– 700 zł brutto – miejsca w wagonie sypialnym –

b) W temacie przelewu prosimy o dokładne podanie swojego imienia, nazwiska, oraz nr PESEL (informacje potrzebne do ubezpieczenia) oraz miasto (Warszawa, Włoszczowa, Kraków, Katowice), gdzie będą Państwo wsiadać. Prosimy o dopisanie numeru telefonu.

c) nie prowadzimy rezerwacji miejsc.

II. Wpłata na konto jest równoznaczna z zakupem biletu oraz akceptacją „regulaminu” wyjazdu i obejmuje:
– koszt przejazdu w obie strony pociągiem,
– poczęstunek w pociągu (kanapka plus napój),
– 2x noclegi w hotelu w Budapeszcie (14/15.03 oraz 15/16.03), 2x śniadanie, kolacja (15.03),
– przejazdy specjalnie wynajętymi autobusami, np. z pociągu do hotelu i na uroczystości,
– koszt ubezpieczenia,
– broszury i gadżety (np. identyfikatory, buttony, smycze),

Potwierdzenie przelewu jest biletem. Nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji miejsc.

III. Osoby które nie podały kompletnych danych prosimy o uzupełnienie je i wysłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie tutaj lub bezpośrednio na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

IV. Wpłata na konto równoznaczna jest z akceptacją wykupienia przez organizatora podstawowego ubezpieczenia.

V. Organizator jest odpowiedzialny za wynajem pociągu, hoteli, przejazdu autokarami (m.in. z pociągu do hotelu, z hotelu na uroczystości, ubezpieczenia oraz wymienionych w punkcie II posiłków).

VI. Organizator nie zapewnia zwiedzania Budapesztu w dniu 14-15 marca 2022 r. W miarę możliwości, węgierscy wolontariusze będą starali się Państwu pomóc.

VII. Obowiązki uczestnika:

1) Zapoznanie się i akceptacja zasad dla podróżnych przyjeżdżających na Węgry: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry oraz https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/hungary/index_pl.htm

2) Zapoznanie się i akceptacja zasad dla podróżnych wracających do Polski: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

3) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) jest zaszczepiony pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
b) szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
c) przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
d) przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
e) są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,

4) zachowanie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, posiadanie niezbędnych środków ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji).

5) Respektowanie zaleceń organizatora mających na celu bezpieczeństwo w czasie podróży jak i podczas pobytu w Budapeszcie.

VII. W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie VII pkt. 3 A,B,C,D uczestnik wyjazdu przy przeprowadzeniu kontroli będzie zmuszony opuścić pociąg. W takiej sytuacji organizator nie zapewnia powrotu do Polski ani nie zwraca poniesionych kosztów udziału w X Wielkim Wyjeździe na Węgry.

IX. Organizator informuje, że zgodnie przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w X Wielkim Wyjeździe na Węgry 2022r.

X. Administratorem danych osobowych są Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”, z siedzibą w Krakowie (31-005), ul. Bracka 15, I piętro oraz Niezależne Wydawnictwo Polskie sp.oo, z siedzibą w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 64/43. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Fundacją Klubów „Gazety Polskiej” – Media Strefy Wolnego Słowa lub uprawnionym organom.

Prosimy pamiętać, że podana godzina odjazdu pociągu z Budapesztu nie ulegnie zmiany i Ci wszyscy którzy z różnych przyczyn mogą spóźnić się na pociąg będą zmuszeni wrócić do Polski na własną rękę.

Pouczenie
Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” informuje, że zgodnie przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w X Wielkim Wyjeździe na Węgry 2022r. organizowanym przez Fundacje Klubów „Gazety Polskiej” oraz Niezależne Wydawnictwo Polskie sp.oo.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”, z siedzibą w Krakowie (31-005), ul. Bracka 15, I piętro oraz Niezależne Wydawnictwo Polskie sp.oo, z siedzibą w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 64/43 . Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Klubów „Gazety Polskiej” na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Fundacją Klubów „Gazety Polskiej” – Media Strefy Wolnego Słowa lub uprawnionym organom.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie ich w celu wykonania celów statutowych Fundacji Klubów Gazety Polskiej z siedzibą w Krakowie 31-005, ul. Bracka 15 I piętro oraz Niezależne Wydawnictwo Polskie sp.oo, z siedzibą w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 64/43 przy organizacji i promocji X Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2022r. oraz przez Gazetę Polską.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć z X Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2022r. w celu rozpowszechniania na stronach Klubów „Gazety Polskiej”, stronach współpracujących z Fundacją Klubów „Gazety Polskiej” oraz Strefą Wolnego Słowa. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). (określane popularnie jako „RODO”).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności
PRZECZYTAJ–>

Organizatorem wyjazdu jest: Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” oraz Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o. o. (wydawca „Gazety Polskiej”).