Ryszard Kapuściński o węgierskim odznaczeniu: To docenienie działań Klubów „Gazety Polskiej”

Przyznane mi przez pana prezydenta Węgier Jánosa Ádera wysokie węgierskie odznaczenie państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego traktuję jako odznaczenie dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w działania na rzecz współpracy Polaków i Węgrów – skomentował węgierskie uhonorowanie Ryszard Kapuściński, prezesa Klubów Gazety Polskiej.

Prezydent Węgier odznaczył Tomasza Sakiewicza oraz Ryszarda Kapuścińskiego wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego.

Ryszard Kapuściński przyznał, że to odznaczenie to docenienie działań Klubów „Gazety Polskiej” i przyjaciół Strefy Wolnego Słowa w chwilach trudnych dla obu narodów.

Przyznane mi przez pana prezydenta Węgier Jánosa Ádera wysokie węgierskie odznaczenie państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego traktuję jako odznaczenie dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w działania na rzecz współpracy Polaków i Węgrów. To docenienie działań Klubów „Gazety Polskiej” i przyjaciół Strefy Wolnego Słowa w chwilach trudnych dla obu narodów, w chwilach kiedy można liczyć tylko na prawdziwych przyjaciół. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do pogłębienia współpracy pomiędzy Węgrami a Polakami

– podał nam Ryszard Kapuściński.

Szanowny Panie Redaktorze! Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania Pana 15 marca 2021 roku przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego – w dowód uznania za aktywność organizacyjną na rzecz pogłębienia polsko-węgierskich kontaktów obywatelskich.

Pragnę wyrazić słowa uznania za Pana dokonania oraz radość, że Pana osiągnięcia zawodowe, postawa społeczna oraz osobista zostały w ten sposób docenione.

– podpisała list ambasadorka Węgier w Polsce,  Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Warto wspomnieć słowa z pierwszego przemówienia Tomasza Sakiewicza podczas obchodów święta narodowego Węgier.

Jeżeli w naszej i waszej historii jest coś szczególnie cennego to właśnie umiłowanie wolności.Za wolność Węgier walczyło i umierało wiele pokoleń – tak samo było i w Polsce. Wasi bohaterowie bardzo przypominają bohaterów Polski. Należy o tym pamiętać, że historii Polski i Węgier nie da się rozdzielić.

– mówił Tomasz Sakiewicz w 2012 roku.

źródło: niezalezna.pl