VIII Wielki Wyjazd na Węgry 2021 – ONLINE

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2021, jesteśmy zmuszeni do odwołania wyjazdu na uroczystości Narodowego Święta Węgier w Budapeszcie. Nasi węgierscy przyjaciele zorganizują uroczystości Narodowego Święta Węgier on-line.

W imieniu Klubów „Gazety Polskiej” zostanie złożony wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema. Przemówienia wygłoszą: premier Wiktor Orbán, premier Mateusz Morawiecki, red. Tomasz Sakiewicz, ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek, prezes CÖF-CÖKA dr Csizmadia László, redaktor naczelny „Magyar Hirlap” Peter Petana.

Uroczystości rozpoczną się  15 marca o godz. 17:00 i urozmaicone zostaną występami w węgierskich zespołów artystycznych.

Więcej informacji wkrótce na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl oraz na www.klubygp.pl