Wypełnij formularz i jedź z nami!

Miasto, gdzie będą Państwo wsiadać do pociągu (wymagane)

Miejsce w pociągu:
MIEJSCE SIEDZĄCE (500 zł)BRAK MIEJSC SYPIALNYCH-ZOSTAŁY WYCZERPANE

☛ Czyli m.in.: (INFORMACJA NA DZIEŃ 20.09.2021) -> https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry oraz https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/hungary/index_pl.htm
Unijny cyfrowy certyfikat COVID jest równoważny z certyfikatem immunitetu uznawanym przez Węgry. Osoby przedstawiające unijny cyfrowy certyfikat COVID mogą wjechać na Węgry bez ograniczeń.
Wjazd do tego kraju bez unijnego certyfikatu cyfrowego COVID lub certyfikatu niezgodnego z wymogami krajowymi:
• posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych;
• osoby, które w wystarczający sposób udowodnią, że przeszły zachorowanie na COVID-19 w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd;
• osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego zgodnie z rozporządzeniem rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. oraz dokumentu podróży wskazanego w wyżej wymienionym certyfikacie, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
• osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego przez państwo, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
• osoby legitymujące się certyfikatem odporności wydanym przez państwo wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu 17/2021 z 22 maja 2021 r. o wzajemnym uznawaniu certyfikatów odporności, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób.

☛ Czyli m.in.: (INFORMACJA NA DZIEŃ 20.09.2021) -> aktualne informacje https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji
Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:
• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
• są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
• podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny:
• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.
• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

☛ Czyli m.in.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie ich w celu wykonania celów statutowych Fundacji Klubów Gazety Polskiej oraz Bazie Czytelników Mediów Strefy Wolnego Słowa przy organizacji i promocji IX Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2021r. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” informuje, że zgodnie przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w IX Wielkim Wyjeździe na Węgry 2021r. organizowanym przez Fundacje Klubów „Gazety Polskiej” oraz Gazetę Polską.

Prosimy o wpłaty na specjalne konto które w ramach Fundacji Klubów Gazety Polskiej utworzyliśmy na tę okazję:
PKO SA 26 1240 1040 1111 0010 7806 1812
Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię, nazwisko,  PESEL (informacje potrzebne do ubezpieczenia), oraz miasto (Warszawa, Kraków), gdzie będą Państwo wsiadać. Prosimy o dopisanie numeru telefonu.
Dane odbiorcy w przelewie: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

Osoby które nie podały kompletnych danych prosimy o uzupełnienie je i wysłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie tutaj lub  bezpośrednio na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl