Wielki Wyjazd na Węgry

Wielki Wyjazd na Węgry – Warszawa Dworzec Centralny, godz. 13.45

14 marca wyjeżdżamy na Węgry do Budapesztu. Będziemy tam uczestniczyć w uroczystościach Święta Narodowego na Węgrzech.

Podaję szczegółowy plan Wielkiego Wyjazdu na Węgry do Budapesztu:

– Warszawa Dworzec Centralny, godz. 13.45

– Kielce, godz. 17.30-17.33

– Kraków – godz. 19.06-19.11

– Tarnów, godz. 21.08-21.10

– Nowy Sącz, godz. 22.52-22.55

– Budapest Nyugati, godz. 6.50

W trakcie podróży uczestnicy podróży otrzymają poczęstunek i symboliczną lampkę węgierskiego wina. W pociągu pojadą z nami przedstawiciele najważniejszych prawicowych mediów w Polsce, którzy  na bieżąco będą relacjonować przebieg naszej podróży i uroczystości w Budapeszcie. Pojedzie z nami red. Tomasz Sakiewicz, z którym będzie można porozmawiać. Będzie czas na nocne Polaków rozmowy.

Program ogólny uroczystości (uzgodniony z władzami węgierskimi)

Po oficjalnym przywitaniu przez przyjaciół z Węgier, 16 autobusami wynajętymi przez stronę węgierską, w których czekać będą na nas paczki ze śniadaniem, zostaniemy zawiezieni przed Muzeum Narodowe (które mieści się na Múzeum körüt, czyli przy obwodnicy Muzeum).

Godz. 9.00 – uroczystość na schodach Muzeum, w miejscu w którym Sándor Petöfi,  sformułował swoje „12 żądań”. To tu rozpoczęło się węgierskie powstanie antyhabsburgskie. Przewidziane są przemówienia, w tym burmistrza Budapesztu Istvána Tarlósa, który był inicjatorem powstania w Budapeszcie pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską. W 2008 roku został odznaczony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej nadała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W imieniu Polaków uczestniczących w uroczystościach przemówienie wygłosi redaktor Tomasz Sakiewicz

Godz. 10.00 – przemarsz spod Muzeum Narodowego, z peszteńskiej części miasta, przez Dunaj, na Górę Zamkową (dystans 4,5 km). Osoby które przyjechały pociągiem zostaną odwiezione na chwilę do hoteli w celu zakwaterowania i krótkiego odpoczynku.

Godz. 11.00-13.00 – w kilku miejscach na Górze Zamkowej: od Szent György tér (pl. Św. Jerzego) do pl. Kapisztrána odbędą się występy artystyczne.

Godz. 13.00 – 13.15 – zbiórka na placu Dísztér (Góra Zamkowa)

Godz. 13.15 – przemarsz z Góry Zamkowej na drugą stronę Dunaju, na plac Kossutha (4 km), gdzie rozpoczną się węgierskie uroczystości państwowe. Polacy będą mieli zaszczyt iść na czele pochodu – tuż za węgierskimi huzarami.

Godz. 15.00 – rozpoczęcie uroczystości państwowych. Przemówienie premiera Viktora Orbána, powitanie Polaków.

Przed rozpoczęciem oficjalnych przemówień wizyta delegacji z Polski w Parlamencie i spotkanie z najwyższymi przedstawicielami rządu węgierskiego. 

Godz. 16.30 – koniec uroczystości. Kolacja w 3 turach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  po czym samodzielny wyjazd do hotelu

16 marca – wyjazd na dworzec kolejowy autobusami, w trakcie drogi na dworzec krótki widokowy przejazd przez Budapeszt.

 Wyjeżdżamy z Budapesztu 16 marca:

– Dworzec Budapest Nyugati, godz. 19.00

– Nowy Sącz, godz. 3.23-3.33

– Tarnów, godz. 5.19-5.47

– Kraków, godz. 7.17-7.57 

– Kielce, godz. 9.35-9.40

– Warszawa Centralna, godz. 13.45

Grupa niezorganizowana (nie jadąca pociągiem)

 15 marca

 Od 9.00 – możliwość parkowania w Budapeszcie  na placu Nyugati tér  – autobusy, samochody prywatne

 13.00 – zbiórka i wymarsz pochodu z orkiestrą na plac Kossutha

 15.00 – 16.30 – uroczystość na placu Kossutha z przemówieniem premiera Viktora Orbana

 16.30 – koniec oficjalnych uroczystości

Niezależnie od tego, że zaopiekują się Państwem, w miarę możliwości, osoby z Polski (poznacie ich po kamizelkach z logo Wielkiego Wyjazdu), organizatorzy węgierscy też przygotowują przewodników miejscowych, mówiących obydwoma językami. Będą obsługiwać w pierwszym rzędzie grupy, które zostaną zapowiedziane wcześniej i przybędą w sposób zorganizowany: pociągami, autobusami. Autobusy i samochody osobowe proszę oznakować (przykleić do przedniej szyby) kartką z logo Wielkiego Wyjazdu (do pobrania ze strony: www.wielkiwyjazdnawegry.pl)

W Budapeszcie odbędą się liczne spotkania, które na najbliższe lata zapoczątkują naszą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi w tej części Europy. Planowane jest podpisanie porozumienie między Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech i w Niecce Karpackiej reprezentującą sieć społecznych wspólnot  Niecki Karpackiej oraz „Gazetą Polską” i Klubami „Gazety Polskiej”. To będzie początek naszej współpracy, która pogłębi zaufanie i przyjaźń dla dobra naszych narodów tak bardzo przywiązanych do tradycyjnych wartości.

Podczas uroczystości musimy pamiętać, że problemów z jakimi borykamy się w Polsce nie możemy przenosić do kraju, który w trudnych warunkach buduje swoją niezależność. Jedziemy tam po to, żeby poprzeć Węgrów i umocnić ich dążenia do odzyskania niezależności finansowej oraz  zachowania suwerenności narodowej.

Węgierska policja pomoże Państwu i np. wskaże miejsca wyznaczone do parkowania.

Zapraszam wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne, do przyłączenia się do nas. Proszę powiadomić znajomych i przyjaciół.

JEDŹCIE Z NAMI

Więcej informacji na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl

Dyżur Konsularny 15 marca 2012 r.

Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie czynny  w godz. 8.00-18.00

W nagłych przypadkach można kontaktować się na telefon dyżurny:  + 36 20 4729502

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BUDAPESZCIE
REFERAT DS. KONSULARNYCH

1068 Budapeszt
Városligeti fasor 16

Numery telefonów: 
+ (36 1) 413 8206
+ (36 1) 413 8208

Inne ważne telefony:

Pogotowie ratunkowe – 104

Policja – 107, 112

Pomoc drogowa (Autoklub)188


Ryszard Kapuściński